Technologie Don Industry v prádelně Retre Třeboň

V třeboňské prádelně Retre byla bezfosfátová a bezsilikátové technologie praní Don Industry zavedena již před rokem. Tenkrát se ještě používalo vsádkových praček. Zavádění nové technologie se jako každá nová věc, neobešlo bez potíží, avšak základní výhoda se velmi brzy projevila. Došlo totiž k markantnímu zlepšení v kvalitě praní. Zákazníků postupně přibývalo, a když se rok s rokem sešel, ukázala se kontinuální pračka pro zvýšení kapacity zcela nezbytná.

Ve spolupráci se společnostmi Netex s.r.o, Garntservis s.r.o. a Pragoperun s.r.o. byl proto k uspokojení potávky zákazníků instalován devíti komorový tunel. Tunel byl poprvé v Retre spuštěn dne 20. 7. 2004 v 13.40 hod. Vše probíhalo normálně, ale nikdo z přítomných se nedokázal ubránit vzrušení.

obrázek č.2

Jak asi bude vypadat první prádlo? Bude opravdu čisté? Nezadrhne se v tunelu? To vše se dlouhé minuty čekání honilo v hlavách. Pak přišla ta napjatě očekávaná chvíle. První prádlo vyklouzlo z deváté komory a dopravníkem bylo přeneseno do sušičky.

obrázek č.3

Spousty hodin práce byly korunovány úspěchem. Prádlo vypadává ze sušičky do vozíků a je velmi pěkné z čehož mají všichni radost. Kontinuální pračka, která se stala základem celé linky, svoji mohutností vzbuzuje přece jenom respekt.

obrázek č.4

Proto není divu, že obsluhující personál se přece jen trošku nesměle seznamoval s novou technikou.

Až uplynulo několik týdnů........

Rozpaky se rozplynuly a linka přešla do plného provozu. Kvalita praní se stabilizovala k radosti vedení a pracovníků prádelny, ale hlavně ke spokojenosti zákazníků.

obrázek č.5 obrázek č.5

Bezfosfátová a bezsilikátová technologie Don Industry napomohla zvýšit nejenom kvalitu praní, 
ale i zbavit odpadní vody nebezpečných fosfátů. Prádelně Retre přejeme mnoho a mnoho spokojených zákazníků a věříme, že než se sejde rok s rokem možná, že tunely budou..., 
ale nebudeme předbíhat, ať to nezakřikneme!


Doporučujeme