Předndáška na mezinárodní konferenci Interclean 2008

Praktické zkušenosti s ozonem v technologii praní prádla Ing. Jan Kostkan Tématem přednášky je přiblížení našich praktických zkušeností a výsledků s ozonovou technologií praní. Úvodem si dovolím několik poznámek o ozonu. Ozon je sloučenína kyslíku, která má sumární vzorec O. Obvykle se připravuje působením tichého výboje na proud kyslíku v trubici. Reakce je rovnovážná a maximální konverze kyslíku na ozon je 14%. Ozon je o 50 % silnější oxidant než chlor. Antimikrobiální účinky na patogenní bakterie se projevují již při koncentraci 0,05 ppm. Současná nejvyšší přípustná koncentrace ozonu na pracovišti je 0,2 mg/m. Ozon je ve studené vodě desetkrát rozpustnější než je kyslík.

 

 

Celý článek si můžete stáhnout v PDF zde.


Doporučujeme