Prášek na praní - návod


Tvoří jádro celé soustavy. Obsahuje enzymy i stabilizované bělící složky na bázi peroxidů.

Návod k použití:
Prášek se používá na předpírku i na hlavní praní. Dávkování prostředku je podle míry a charakteru znečištění 1,0 - 4,5 g na 1 litr pracovní lázně.

Složení:
Neionogenní a anionaktivní tenzory, amfifilní komplexotvorné látky, uhličitan sodný, elektrolyty, OZP, CMC, enzymy, parfem, pomocmé látky.

Bezpečnostní informace:
Při vniknutí do oka zasažené místo ihned omýt proudem vody. Při vážnějších obtížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a ošetřit vhodným kosmetickým přípravkem. Skladovat mimo dosah dětí.

Skladování:
Skladovat v suchých a čistých prostorách při teplotě 5°C - 25°C.

Balení:
Papírové pytle s PE vložkou po 14 Kg.

Likvidace obalů:
Obaly postoupí spotřebitel k recyklaci a nebo zlikvidujte podle ustanovení zákona o odpadech.

Informace o vlivu na životní prostředí:
Všechny organické složky jsou biologicky odbouratelné podle OECD.


Doporučujeme