Prášek na praní

Vysoký účinek praní je výslednicí synergického působení smáčedel (tenzidů), enzymů a elektrolytů. Zkušenosti ukazují, že teplota nad 60°C je nutná jen v případě dezinfekce prádla. Protože prášek obsahuje enzymatickou složku, není vhodný k praní vlny nebo hedvábí. Prášek na praní neobsahuje fosfáty ani silikáty, které jsou nahrazeny látkami typu Gemini. Tím je minimalizo- váno riziko dermální dráždivosti. Gemini mají tu vlastnost, že uvolńují z prádla i pračky nerozpustné soli fosforečnanů, křemičitanů a uhličitanů. Dokonalého vyprání je dosaženo jen v čisté pračce. Pračka i prádlo se zbaví nerozpustných usazenin deinkrustačním prostředkem. Na vyprání jedné vsádky běžně znečištěného prádla v pračce o kapacitě 5,5 kg postačuje 50 gramů prášku. Je účinný při všech teplotách, avšak teplotu lázně na praní je třeba určit na základě údajů výrobce textilie.

Fosfáty a křemičitany jsou nahrazeny sloučeninami typu GEMINI, které se nevylučují do prádla, jsou biologicky odbouratelné, zvyšují prací účinnost a zamezují usazování kamene v pračce a prádle, čímž zabraňují přenosu dermálně dráždivých látek do prádla

Dávkování na 5kg prádla Voda Prádlo
Předpírka 30g / hl.praní 70g měkká až středně tvrdá slabě znečištěné prádlo
Předpírka 40g / hl.praní 80g tvrdá až velmi tvrdá silně znečištěné prádlo
Ruční praní    30g měkká až velmi tvrdá 10l vody

30°,40°,60°,95°- Teplotu lázně na praní je nutné volit podle doporučení výrobce textilie.

Ekologické informace: Všechny použité organické složky jsou rozložitelné podle OECD.

Doporučení: Při změně prostředku na praní je vhodné zbavit prádlo i pračku nerozpustných sloučenin
z předchozích praní deinkrustačním prostředkem.

Doporučujeme