Poslanec parlamentu Gruzie na návštěvě v Luhačovích

Ve dnech 10. a 11. 12. 2002 navštívila Luhačovice delegece z Gruzie vedená poslancem parlamentu, předesedou parlamentní komise pro rozvoj horských a podhorských regionů, ministrem vlády panem Gagotidzem.(vlevo) Delegace se setkala se zástupci města včele se starostou panem Ing. B. Marhoulem. Na tomto setkání se však nejednalo pouze o návštěvu a navázání kontaktů pro případnou spolupráci obou regionů.

 

obrázek č.1

Gruzinští hosté  překvapili představitele města svým nevšedním zájmem o luhačovickou prádelnu Lupra s.r.o. Prof. Gakochidze Dr.Sc, objasnil tento zájem tím, že řadu let spolupracuje s prof. Ing. J. Jarým, DrSc. a s velkým zaujetím sleduje origánální způsob náhrady polyfosfátů a polysilikátů v prostředcích na praní.

Prof. Gakochidze uvedl, že jeho výzkumy ukazují, že právě polyfosfáty a polysilikáty z prostředků na praní jsou příčinou řady vážných onemocnění. Vedoucí delegace doplnil, že Gruzie je v podstatě závislá na dovozu prostředků na praní z Turecka, stejně jako okolní státy, proto ve využití a výrobě bezfosfátových a bezsilikátových prostředků na praní a čištění spatřuje reálnou možnost nejenom ekonomického rozvoje lázeňských regionů, ale i ozdravění prostředí. Dále uvedl, že v rámci svých povinností procestoval téměř celou Evropu a v souvislosti s tím se zajímal o tuto problematiku. Luhačovická velkoprádelna Lupra s.r.o je první, kde vidí bezfosfátovou technologii praní realizovánou na kontinuální pračce.
obrázek č.2

Problémy spojené s přechodem na bezfosfátovou technologii objasnil ředitel prádelny Miroslav Studeník. Předsedu parlamentní komise zajímaly ekonomické aspekty a výhody současného postupu. Jak sdělil ředitel Studeník oproti dřívějšímu postupu systémem Alfa profesionál nedochází ke žloutnutí prádla, hnědnutí nábalů na mandlech, snižuje se prašnost na prádelně a prádlo si zachovává měkkost a nasáklivost. Za hlavní přednost pokládá úsporu v souvislosti s vyloučením iontoměničové stanice k úpravě vody. Bezfosfátovou soustavou pere v Luhačovicích ve vodě neupravené. Dále dodal, že ustaly stížnosti zákazníků na nekvalitně vyprané skvrny, o kterých se domnívali, že jsou od krve. Ukázalo se však, že jsou způsobeny polysilikáty z lázně na praní. Než se však toto podařilo, bylo nutné prádlo zbavit inkrustací. Prof. Jarý, Dr.Sc (vpravo) k tomu doplnil, že inkrustace  a následné hnědnutí prádla je důsledkem podmínek, za nichž dochází k vazebným interakcím mezi silikátovou anebo fosfátovou složkou lázně na praní a celulozou, která je stavebním kamenem bavlněných anebo lněných vláken. Prof. Gagochidze (uprostřed) objasnil, že podstatou praní jsou právě nevazebné interakce složek lázně.
obrázek č.3
Hosté se seznámili s kvalitou prádla. Ocenili vysokou kvalitu vyprání, zvláště bělost ložního prádla a měkkost froté ručníků. Byli překvapeni jak rychle jsou teoretické poznatky realizovány v praxi.

Luhačovická prádelna Lupra s.r.o. se tak stala kolébkou šírší a hlubší mezinárodní spolupráce jejíž základem byla vědecko-výzkumná činnost spojená s poctivou prací zaměstnanců Lupry, kterým se pod vedením svého ředitele Miroslava Studeníka podařilo tak složitý a zcela výjmečný projekt realizovat.

Vedoucí gruzínské delegace ujistil na jednání v Praze poslance našeho parlamentu, že jeho země má zájem o spolupráci, uvítá a podpoří každou aktivitu, která bude ku prospěchu porozumění mezi národy a posílí hospodářskou spolupráci. Realizace bezfosfátové technologie praní bude v nejbližší době jednou z nich.

Nás všechny, kteří jsme se na realizaci bezfosfátové a bezsilikátové technologie v prádelně Lupra  Luhačovice podíleli velmi těší, že jsme snad i my svojí prací mohli přispět, byť malým kamínkem, k ohromné stavbě, které se říká sjednocená Evropa. Návštěva gruzinské delegace nás o tom přesvědčila.

Kolektiv pracovníků Lupra s.r.o. Luhačovice


Doporučujeme