Modul bělící

Je určen k zesílení odbarvovacího účinku při praní bílého a stálobarevného prádla. Je zdrojem aktivního kyslíku. Stabilizátor retarduje rychlost rozkladu peroxiboritanu v závislosti na teplotě lázně. Tím se dosahuje efektivnějšího využití atomárního kyslíku.

Návod k použití:
Modul se přidává do pracího prášku určeného na hlavní praní. Dávkování modulu je podle míry znečištění a nároků na bělení. Obvyklá dávkapředstavuje 0,1 – 0,5 g na 1 litr prací lázně. Nejvhodnější teplota lázně k aplikaci modulu je 60 - 80°C.

Složení:
Modul obsahuje perboritan sodný, stabilizátor

Bezpečnostní informace:
Při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a ošetřit vhodným kosmetickým přípravkem. Při vniknutí do oka opláchnoutzasažené místo proudem vody. Nevdechovat prach. Skladovat mimo dosah dětí.

Skladování:
Skladovat v suchých a čistých prostorách při teplotě 5°C- 25°C.

Likvidace obalů:
Použitý obal má charakter komunálního odpadu.

Informace o vlivu na životní prostředí:
Všechny organické složky jsou biologicky odbouratelné podle OECD.


Doporučujeme