Modul antidepoziční

Napomáhá k oddělení špíny od prádla a její stabilizaci v roztoku. Snižuje riziko obarvení prádla méně stabilními barvivy z textilu a vyloučení náhodně vniklého železa do pracovní lázně.

Návod k použití:
Modul se přidává obvykle do hlavního praní. Dávkování je 0,1 až 0,5 g na 1 litr pracovní lázně.

Složení:
polyhydroxylové sloučeniny

Bezpečnostní informace:
Při vniknutí do oka zasažené místo ihned omýt proudem vody. Při vážnějších obtížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a ošetřit vhodným kosmetickým přípravkem. Skladovat mimo dosah dětí.

Skladování:
Skladovat v suchých a čistých prostorách při teplotě 5°C - 25°C.

Balení:
PE sáčky po 1 – 5 kg

Likvidace obalů:
Obaly postoupí spotřebitel k recyklaci a nebo zlikvidujte podle ustanovení zákona o odpadech.

Informace o vlivu na životní prostředí:
Všechny organické složky jsou biologicky odbouratelné podle OECD.Doporučujeme