Deinkrustační prostředek

Možnosti využití deinkrustačního prostředku

Čištění žehličky: Do zásobníku na destilovanou vodu nalijte jednu kávovou lžičku deinkrustačního prostředku a do 1 doplňte destilovanou vodou. Roztok nechte pomalu protékat napařovacím ústrojím. Potom zásobník i ústrojí důkladně propláchněte destilovanou vodou. Odstranění usazenin z pračky: Pračku bez náplně prádla nastavte na hlavní praní při 60 °C bez předpírky. V průběhu napouštění vody odměřte do zásobníku na prášek 2 až 3 uzávěry prostředku a nechte projít celý cyklus. Potom zkontrolujte filtr čerpadla.

Odstranění inkrustace z prádla: Vložte do pračky prádlo a program nastavte na praní při 40 °C bez předpírky. V průběhu napouštění vody odměřte do zásobníku na prášek 2 uzávěry prostředku a nechte projít celý cyklus včetně máchání a ždímání. Po této operaci se doporučuje vyprat prádlo s předpírkou obvyklým způsobem.

Odstranění usazenin z varné konvice: Konvici naplňte do 2/3 vodou a přidejte 30 ml (1/2 uzávěru) prostředku a zapnutím uveďte obsah k varu. Konvici potom vylijte a několikrát ji důkladně vypláchněte pitnou vodou. 

Odstranění usazenin z myček nádobí: Zásobník na mycí přípravek naplňte deinkrustačním prostředkem a nechte projít celý cyklus.


Ekologické informace: Všechny použité organické složky jsou rozložitelné podle OECD.

Bezpečnostní informace:
R 36/38 Dráždí oči a kůži
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 24/25 Zamezte styku s očima a kůží
S 26/28 Při zasažení očí nebo kůže okamžitě zasažené místo opláchněte proudem vody. Při vážnějších obtížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Deinkrustace prádla a pračky viz. prostředky na praní


Doporučujeme