Čištění a údržba ochranných a pracovních oděvů

Znečištění ochranných oděvů je závislé na charakteru provozů, kde jsou používány. V rámci manipulace se znečištěnými oděvy a nebo při čištění oděvů jsou nečistoty, mnohdy nebezpečné, přenášeny do okolního prostředí. Často také dochází k jejich pronikání do odpadních vod. Podle charakteru lze nečistoty rozdělit do několika základních skupin. Vedle prachů tvořených rzí, zeminou nebo jiným materiálem jsou pracovní oděvy nasáklé různými kapalinami jako jsou oleje, ropné produkty, mazadla apod. Odstranění těchto pestrých směsí nečistot představuje značný problém. Praní oděvů, jako jsou montérky, vyžaduje poměrně složité pracovní lázně, které jednak obvykle poškozují praný materiál a ohrožují životní prostředí.

Životní prostředí však nevíce ohrožuje vlastní nečistota. Mnohé soudní spory probíhají o tom, zda původcem nečistoty je prádelna a nebo provozovna, pro kterou jsou oděvy ošetřovány. Podobné problémy nastávají i v případě chemického předčištění.

Nejúčelnější je zabavit oděvy nečistot při nízké teplotě v uzavřené soustavě, kdy nečistota nemá možnost kontaminovat okolí. Naznačená cesta je v podstatě kompromisem mezi chemickým čištěním a praním, což vede k prodloužení životnosti oděvů a zabraňuje srážení materiálu.

Technické řečení je předmětem českého patentu, který významně posunul tuto problematiku pozitivním směrem jak v oblasti kvality, tak šetrnosti k oděvům i životnímu prostředí. Díky separaci nečistot a jejich předpisové ekologické likvidaci jsou vyloučeny problémy se znečišťováním životního prostředí. Postup vychází z maximálního využití fyzikálních poznatků, a proto je i nákladově nižší, než stávající metody. Účinnost procesu zachycují následující obrázky.

Montérky před procesem čištění

 

Vyčištěné montérky

Stejných výsledků bylo dosaženo i v případě pracovní bundy. Bunda byla velmi dobře vyčištěna i přes značnou amortizaci. Tímto postupem jsou ošetřovány oděvy v luhačovické čistírně Uherskobrodská 204 již několik let. Z této čistírny se technologie rozšířila do dalších čistírenských provozu, kde jsou ošetřovány silně namáhané pracovní oděvy např. Metalšrot Tlumačov, OSTAP N.H. Ostrava atd.


Doporučujeme