Bioaktivátor

Působí jako zesilovač pracích účinků při praní prádla zašpiněného krví a jinými nečistotami povahy bílkovin.

Návod k použití:
Modul se přidá do předpírky a hlavního praní prádla. Dávkování modulu je podle míry znečištění 0,2 - 1,0 ml ( g ) na 1 litr lázně na praní. Teplota lázně na praní se řídí doporučením výrobce prané látky. Tento modul se nedopručuje používat při praní přírodního hedvábí, vlny apod.

Složení:
Modul obsahuje proteolytické enzymy, seguestranta, neionogenní a anionaktivní tenzidy a další pomocné látky..

Bezpečnostní informace:
Při vniknutí do oka zasažené místo ihned omýt proudem vody. Při vážnějších obtížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a ošetřit vhodným kosmetickým přípravkem. Nevdechovat prach. Skladovat mimo dosah dětí.

Skladování:
Skladovat v suchých a čistých prostorách při teplotě 5°C - 25°C .

Likvidace obalů:
Vratné obaly předejte zpět dodavateli. Poškozené obaly předejte a zbytků k recyklaci a nebo zlikvidujte ve dvoustupňové spalovně s teplotou spalování ve druhém stupni a následným čištěním zplodin. Zbytky nevylévejte v koncentrovaném stavu do kanalizace. Nespotřebované zbytky likvidujte velkým zředěním a následnou kanalizací.

Informace o vlivu na životní prostředí:
Všechny organické složky jsou biologicky odbouratelné podle OECD.


Doporučujeme