Antichlor D-1


Je určen k likvidace zbytkového chloru v prádle.

Návod k použití:
Prádlo se vymáchá při teplotě nepřevyšující 25°C v lázni tvořené antichlorem a uhličitanem sodným v poměru 1 : 1. Dávkování antichloru je 0,1 až 0,5 g na 1 litr lázně.

Složení:
Dithioničitan sodný

Bezpečnostní informace:
Při vniknutí do oka zasažené místo ihned omýt proudem vody. Při vážnějších obtížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a ošetřit vhodným kosmetickým přípravkem. V případě zasažení oděvu, kontaminovaný oděv ihned odložit. Skladovat mimo dosah dětí.

Skladování:
Skladovat v suchých a čistých prostorách při teplotě 5°C - 25°C .

Balení:
PE sáčky po 1 – 5 kg

Likvidace obalů:
Obaly postoupí spotřebitel k recyklaci a nebo zlikvidujte podle ustanovení zákona o odpadech.

Informace o vlivu na životní prostředí:
Všechny organické složky jsou biologicky odbouratelné podle OECD.


Doporučujeme