Aktivní kyslík


Je určen k zesílení odbarvovacího účinku při praní bílého a stálobarevného prádla. Kyslík se výrazně uvolňuje již při nižší teplotě.

Návod k použití:
Modul se přidává do pracího prášku určeného na hlavní praní. Dávkování modulu je podle míry znečištění a nároků na bělení. Obvyklá dávka představuje 0,1 – 0,5 g na 1 litr prací lázně.

Složení:
Modul obsahuje perboritan sodný, stabilizátor

Bezpečnostní informace:
Při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a ošetřit vhodným kosmetickým přípravkem. Při vniknutí do oka opláchnout zasažené místo proudem vody. Nevdechovat prach. Skladovat mimo dosah dětí.

Skladování:
Skladovat v suchých a čistých prostorách při teplotě - 5°C - 25°C.

Likvidace obalů:
Použitý obal má charakter komunálního odpadu.

Informace o vlivu na životní prostředí:
Všechny organické složky jsou biologicky odbouratelné podle OECD.


Doporučujeme